Menu
Home Page

Tweets

Rhannu ein hangerdd wrth hyrwyddo'r iaith Gymraeg a'n gwaith tîm gydag Ysgol Y Wern. Sharing our passion in promoting the welsh language and our team work with Ysgol Y Wern.

Blwyddyn 2 yn gofyn i'r plant y dosbarth 'Oes gen ti........?' Year 2 are asking 'Have you got...........?'

Ein fideo wych am diwrnod Shwmae. Our amazing video for Shwmae day.

Ennillwyr posteri Shwmae. Shwmae poster winners. Bendigedig pawb

Into Film Cymru yn dwli ar ein fideo. Into film Cymru loved our video. Gwaith da plant

Tocyn Iaith Cymraeg winners - 2W W/C 7.10.19

Shwamae poster competition

Blwyddyn 5 school trip

Teamwork - Digidudes and Criw Cymraeg working together on a secret project

Rhiannon came in to help the children with their mural

Top