Menu
Home Page

Staff

Mrs Morgan Headteacher (Pennaeth)

Miss Broughton Deputy Headteacher (Dirprwy bennaeth)

Reception Team (Dosbarth Derbyn)

Year 1 ( Blwyddyn Un)

Year 2 ( Blwyddyn Dau )

Year 3 ( Blwyddyn Tri )

Year 4 ( Blwyddyn Pedwar )

Year 5 ( Blwyddyn Pump )

Year 6 ( Blwyddyn Chwech )

Other teaching and support staff. ( Cynorthwywyr dysgu arall )

The rest of the team. ( Gweddill y tîm )

Top